SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Giảm giá!
3,200,000 3,000,000
1,200,000
Giảm giá!
2,500,000 2,300,000
1,100,000

NHÂN SÂM HÀN QUỐC

2,100,000
1,700,000
Giảm giá!
3,700,000 3,500,000
Giảm giá!
3,200,000 3,000,000
Giảm giá!
2,700,000 2,500,000
Giảm giá!
2,500,000 2,300,000
Giảm giá!
Được xếp hạng 5.00 5 sao
2,300,000 2,200,000

HỒNG SÂM CỦ KHÔ

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

Đông trùng hạ thảo sợi 10g

1,000,000

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

Đông trùng hạ thảo sợi 20g

1,900,000
12,000,000
500,000

KẸO SÂM HÀN QUỐC

Kẹo dẻo hồng sâm KGS Jelly

110,000

KẸO SÂM HÀN QUỐC

Kẹo hồng sâm KGS có đường

170,000
90,000

NẤM LINH CHI

Giảm giá!
2,700,000 2,500,000
Giảm giá!
2,300,000 2,200,000
Giảm giá!
1,000,000 800,000
1,800,000
1,100,000

CÔNG DỤNG CỦA NHÂN SÂM